Andel företagare, Kristinehamn

Kristinehamns kommun ligger i Värmlands län och har en befolkning på 24 255 människor (2019). Landarealen är 748 kvadratkilometer.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.