Förvärvsfrekvens, Kristinehamn

Kristinehamns kommun ligger i Värmlands län och har en befolkning på 24 336 människor (2018). Landarealen är 748 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.