Förvärvsfrekvens, Kristinehamn

Kristinehamns kommun ligger i Värmlands län och har 24 053 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det 27:e lägsta i landet med 76,1 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.