Andel högutbildade, Kristinehamn

Kristinehamns kommun ligger i Värmlands län och har en befolkning på 24 336 människor (2018). Landarealen är 748 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.