Andel högutbildade, Kristinehamn

Kristinehamns kommun ligger i Värmlands län och har 24 099 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 19,6 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.