Befolkningsökning, Kristinehamn

Kristinehamns kommun ligger i Värmlands län och har 24 190 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Kristinehamns kommun den 39:e lägsta i landet med −1,9 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.