Invånare i kommunen, Kristinehamn

Kristinehamns kommun ligger i Värmlands län och har en befolkning på 24 336 människor (2018). Landarealen är 748 kvadratkilometer.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.