Invånare i kommunen, Kristinehamn

Kristinehamns kommun ligger i Värmlands län och har 24 053 invånare.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.