Invånare i kommunen, Kristinehamn

Kristinehamns kommun ligger i Värmlands län och har 23 817 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 110:e högsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.