Kommunens kostnader, Kil

Kils kommun ligger i Värmlands län och har 12 115 invånare. Värdet för kommunens kostnader är nära genomsnittet med 65 680 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.