Kommunens skatteintäkter, Kil

Kils kommun ligger i Värmlands län och har 12 134 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 46 475 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.