Andel högutbildade, Kil

Kils kommun ligger i Värmlands län och har 12 134 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 21,9 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.