Skattesats, Kil

Kils kommun ligger i Värmlands län och har 12 115 invånare. Under 2021 uppgick kommunalskatten i Kils kommun till 33,55 procent, vilket var den 130:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.