Befolkningsökning, Kil

Kils kommun ligger i Värmlands län och har 12 115 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Kils kommun nära genomsnittet med 1,7 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.