Invånare i kommunen, Kil

Kils kommun ligger i Värmlands län och har 12 085 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 102:a lägsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.