Invånare i kommunen, Kil

Kils kommun ligger i Värmlands län och har en befolkning på 12 087 människor (2019). Landarealen är 361 kvadratkilometer.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.