Kommunens kostnader, Karlstad

Karlstads kommun ligger i Värmlands län och har 95 408 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 25:e lägsta i landet med 54 288 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.