Kommunens kostnader, Karlstad

Karlstads kommun ligger i Värmlands län och har 94 828 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 25:e lägsta i landet med 53 145 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.