Statsbidrag och utjämning till kommunen, Karlstad

Karlstads kommun ligger i Värmlands län och har 97 233 invånare. Värdet för statsbidrag och utjämning till kommunen är det 40:e lägsta i landet med 10 249 kr per invånare.

Generella statsbidrag och utjämning kommun dividerat med antal invånare. Förutom intäkter från kommunalskatten får även kommuner anslag från staten i form av statsbidrag och den kommunalekonomiska utjämningen. Denna post visar storleken på dessa bidrag vilka mer specifikt avser inkomstutjämning, strukturbidrag, införandebidrag, lss-utjämning och den kommunala fastighetsavgiften.