Kommunens skatteintäkter, Karlstad

Karlstads kommun ligger i Värmlands län och har 95 408 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 48 401 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.