Anställda i kommunen, Karlstad

Karlstads kommun ligger i Värmlands län och har 95 408 invånare. Värdet för anställda i länet är det nittonde högsta i landet med 6 624 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.