Företagsklimat, ranking 1-290, Karlstad

Karlstads kommun ligger i Värmlands län och har en befolkning på 92 497 människor (2018). Landarealen är 1 165 kvadratkilometer.

Lokalt företagsklimat är en undersökning som årligen utförs av Svenskt Näringsliv och mäter företagsklimatet i Sveriges kommuner. Rankingen bygger på 18 faktorer som viktas olika. Tyngst väger företagens sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen. Detta står för en tredjedel av rankingen.