Andel förtidspensionärer, Karlstad

Karlstads kommun ligger i Värmlands län och har 95 408 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 60:e lägsta i landet med 3,7 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.