Andel förtidspensionärer, Karlstad

Karlstads kommun ligger i Värmlands län och har 94 828 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 56:e lägsta i landet med 3,9 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.