Andel företagare, Karlstad

Karlstads kommun ligger i Värmlands län och har 94 828 invånare. Värdet för andel företagare är det sjuttonde lägsta i landet med 4,4 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.