Förvärvsfrekvens, Karlstad

Karlstads kommun ligger i Värmlands län och har en befolkning på 93 898 människor (2019). Landarealen är 1 165 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.