Förvärvsfrekvens, Karlstad

Karlstads kommun ligger i Värmlands län och har 94 828 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det 78:e lägsta i landet med 78,6 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.