Andel högutbildade, Karlstad

Karlstads kommun ligger i Värmlands län och har 95 408 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 26:e högsta i landet med 33,3 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.