Andel högutbildade, Karlstad

Karlstads kommun ligger i Värmlands län och har en befolkning på 93 898 människor (2019). Landarealen är 1 165 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.