Skattesats, Karlstad

Karlstads kommun ligger i Värmlands län och har 95 408 invånare. Under 2022 uppgick kommunalskatten i Karlstads kommun till 32,95 procent, vilket var den 94:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.