Befolkningsökning, Karlstad

Karlstads kommun ligger i Värmlands län och har 95 408 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Karlstads kommun den 54:e högsta i landet med 3,1 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.