Befolkningsökning, Karlstad

Karlstads kommun ligger i Värmlands län och har 97 233 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Karlstads kommun den 52:a högsta i landet med 2,5 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.