Befolkningsökning, Karlstad

Karlstads kommun ligger i Värmlands län och har 94 828 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Karlstads kommun den 40:e högsta i landet med 4,1 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.