Medelålder, Karlstad

Karlstads kommun ligger i Värmlands län och har 94 828 invånare. Värdet för medelålder är det 72:a lägsta i landet med 41,5 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.