Invånare i kommunen, Karlstad

Karlstads kommun ligger i Värmlands län och har 95 408 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 23:e högsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.