Invånare i kommunen, Karlstad

Karlstads kommun ligger i Värmlands län och har en befolkning på 92 497 människor (2018). Landarealen är 1 165 kvadratkilometer.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.