Kommunens kostnader, Hammarö

Hammarö kommun ligger i Värmlands län och har 16 668 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 72:a högsta i landet med 63 814 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.