Kommunens skatteintäkter, Hammarö

Hammarö kommun ligger i Värmlands län och har en befolkning på 16 568 människor (2019). Landarealen är 57 kvadratkilometer.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.