Kommunens skatteintäkter, Hammarö

Hammarö kommun ligger i Värmlands län och har 16 765 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det nionde högsta i landet med 57 641 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.