Andel förtidspensionärer, Hammarö

Hammarö kommun ligger i Värmlands län och har en befolkning på 16 568 människor (2019). Landarealen är 57 kvadratkilometer.

Antal personer registrerade med Aktivitets- och sjukersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.