Andel förtidspensionärer, Hammarö

Hammarö kommun ligger i Värmlands län och har 16 668 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 30:e lägsta i landet med 3,1 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.