Nyföretagande, Hammarö

Hammarö kommun ligger i Värmlands län och har 16 765 invånare. Värdet för nyföretagande är det 36:e lägsta i landet med 8,0 per 1 000 inv, 16-64 år.

Visar antalet nya företag, inklusive kommunägda företag, per 1000 invånare i kommunen i ålder 16-64 år. Denna variabel ger en indikation om hur entreprenörskapet ser ut.