Andel företagare, Hammarö

Hammarö kommun ligger i Värmlands län och har 16 820 invånare. Värdet för andel företagare är det artonde lägsta i landet med 4,5 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.