Förvärvsfrekvens, Hammarö

Hammarö kommun ligger i Värmlands län och har en befolkning på 16 568 människor (2019). Landarealen är 57 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.