Andel högutbildade, Hammarö

Hammarö kommun ligger i Värmlands län och har en befolkning på 16 483 människor (2018). Landarealen är 57 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.