Andel högutbildade, Hammarö

Hammarö kommun ligger i Värmlands län och har 16 765 invånare. Värdet för andel högutbildade är det nittonde högsta i landet med 36,9 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.