Skattesats, Hammarö

Hammarö kommun ligger i Värmlands län och har 16 765 invånare. Under 2022 uppgick kommunalskatten i Hammarö kommun till 34,80 procent, vilket var den elfte högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.