Befolkningsökning, Hammarö

Hammarö kommun ligger i Värmlands län och har 16 668 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Hammarö kommun den 65:e högsta i landet med 3,1 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.