Befolkningsökning, Hammarö

Hammarö kommun ligger i Värmlands län och har 16 940 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Hammarö kommun den 78:e högsta i landet med 1,6 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.