Befolkningsökning, Hammarö

Hammarö kommun ligger i Värmlands län och har 16 765 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Hammarö kommun nära genomsnittet med 1,7 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.