Andel förtidspensionärer, Hagfors

Hagfors kommun ligger i Värmlands län och har 11 517 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 23:e högsta i landet med 6,7 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.