Andel företagare, Hagfors

Hagfors kommun ligger i Värmlands län och har 11 553 invånare. Värdet för andel företagare är nära genomsnittet med 6,0 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.