Andel högutbildade, Hagfors

Hagfors kommun ligger i Värmlands län och har 11 589 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 39:e lägsta i landet med 14,6 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.