Skattesats, Hagfors

Hagfors kommun ligger i Värmlands län och har 11 517 invånare. Under 2021 uppgick kommunalskatten i Hagfors kommun till 33,70 procent, vilket var den 111:a högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.