Befolkningsökning, Hagfors

Hagfors kommun ligger i Värmlands län och har 11 517 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Hagfors kommun den 30:e lägsta i landet med −2,2 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.