Invånare i kommunen, Hagfors

Hagfors kommun ligger i Värmlands län och har 11 589 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 95:e lägsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.