Invånare i kommunen, Hagfors

Hagfors kommun ligger i Värmlands län och har en befolkning på 11 698 människor (2018). Landarealen är 1 834 kvadratkilometer.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.