Invånare i kommunen, Hagfors

Hagfors kommun ligger i Värmlands län och har 11 536 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 96 i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.