Kommunens skatteintäkter, Grums

Grums kommun ligger i Värmlands län och har en befolkning på 9 047 människor (2019). Landarealen är 386 kvadratkilometer.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.