Andel förtidspensionärer, Grums

Grums kommun ligger i Värmlands län och har 9 091 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 22:a högsta i landet med 6,4 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.