Andel företagare, Grums

Grums kommun ligger i Värmlands län och har 9 043 invånare. Värdet för andel företagare är det 83:e lägsta i landet med 5,6 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.