Förvärvsfrekvens, Grums

Grums kommun ligger i Värmlands län och har en befolkning på 9 047 människor (2019). Landarealen är 386 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.